Bangkok

S 12 miliony návštěvníky, je Bangkok 3. nejnavštěvovanějším městem na světe. Domácí cestovní ruch je také prominentní. Odbor cestovního ruchu zaznamenal 26 861 095 thajských a 11 361 808 zahraničních návštěvníků Bangkoku v roce 2010.

Bangkok je plný památek, zajímavostí a městský život se líbí různým skupinám turistů. Královské paláce a chrámy, stejně jako několik muzeí představují své významné historické a kulturní turistické atrakce. Nákupní a jídelní zážitky nabízejí širokou škálu možností a cen. Město je také známé pro svůj divoký noční život.

Zakázané město – Ku Kung

Do města se vchází na severní straně náměstí Nebeského klidu (Tian“anmen Guanchang) pěším podchodem pod ulicí a pak Bránou Nebeského klidu (Tian“anmen).

Za bránou následuje nádvoří po jehož levé straně se nachází park Zhongshan a po pravé straně Palác kultury pracujícího lidu, původně zde však stával Chrám Předků. Uprostřed nádvoří se nachází Vysoká Brána (Duan Men).

Teprve za ní je samotný vstup do obřadní části města – Poledníková Brána (Wu Men), u níž začínají jak vodní příkop tak hradby, a která z jihu uzavírá první nádvoří jehož středem protéká potůček, přes který se klene pětice mramorových mostů. Ze severu toto nádvoří uzavírá Brána Nejvyšší harmonie (Taihe Men). Nalevo od ní je Síň Válečnické udatnosti (Wuying Dian), napravo pak Síně Literární slávy (Wenhua Dian) – bývalá císařská knihovna. Před vámi je nyní rozlehlé hlavní nádvoří na jehož severním konci stojí trojice síní Harmonie. Každá z nich měla předepsaný rituální účel.

Tádž Mahal

Tádž Mahal se stavěl 22 let (1632–1654) a na jeho stavbě se podílelo 20 000 dělníků.

Stavělo se prý podle návrhů jednoho francouzského a jednoho benátského architekta. Žádné konkrétní jméno není však známé. Pomník je postaven z mramoru, který byl na stavbu dopravován z 300 km vzdáleného lomu. Celý povrch je zdoben polodrahokamy, drahokamy a kaligrafická výzdoba je provedena černým mramorem.

Kjoto

V Kjótu se nacházejí některé z nejznámějších chrámů, svatyň, paláců a zahrad v Japonsku, včetně: