Americká ambasáda USA Praha

Tržiště 15
118 01 Praha1

Obchodní a turistická víza (B1/B2)

Český občan, nebo jiný zahraniční občan, který chce cestovat do Spojených států, musí nejdřív získat vízum nepřistěhovalecké vízum B1/B2, (od roku 2008 je možné cestovat na elektronické povolení ESTA)  na dočasný pobyt nebo přistěhovalecké vízum na stálý pobyt. „Návštěvnické“ turistické vízum B1/B2 je nepřistěhovalecké vízum určené osobám, kteří chtějí do Spojených států cestovat služebně, obchodně (B-1) nebo jako turisté či kvůli lékařskému ošetření (B-2). Ti, kteří chtějí cestovat do Spojených států za jinými účely, jako třeba studenti, přechodní pracovníci, členové posádky, novináři, atd., musejí žádat o jiný druh víza v příslušné kategorii.

Podle amerického přistěhovaleckého zákona je možné vykonávat určitou práci i jako majitel turistického-služebního víza (B-1/2), jako třeba účast na obchodních jednáních, koupě majetku, jednání o smlouvách a jejich podepsání, získávání objednávek, zpracování přehledu trhu, účast na konferencích nebo krátkých stážích, nákup zařízení, atd.

Obchodní víza do USA B1

Podle amerického přistěhovaleckého zákona je možné vykonávat určitou práci i jako majitel turistického-služebního víza (B-1/2), jako třeba účast na obchodních jednáních, koupě majetku, jednání o smlouvách a jejich podepsání, získávání objednávek, zpracování přehledu trhu, účast na konferencích nebo krátkých stážích, nákup zařízení, atd.

Důležité: Pokud jede zaměstnanec vykonávat do Spojených států servisní nebo opravárenskou činnost, potom musí  dodat s ostatními materiály i kopii kupní smlouvy, která zahrnuje klauzuli  o servisu a opravách  dodavatelem,  zařízení do USA již dodaných.

Turistická víza pro děti (B2)

Všechny děti musí mít vízum, to znamená absolvovat celý popsaný postup.

Děti (do 15 let včetně) musí mít svůj vlastní pas..

Děti ve věku od 14 do 18 let musí přijít na pohovor v doprovodu jednoho z rodičů. Během pohovoru musí předložit písemný souhlas druhého rodiče. Mladší děti na pohovor přijít nemusí. Během pohovoru musí žádající rodič předložit písemný souhlas druhého rodiče.

Všichni žadatelé o vízum (včetně dětí mladších 15 let) musí zaplatit vízový poplatek.