Velvyslanectví Austrálie

Mattiellistraße 2, 1040 Wien

Telefon: +43 1 50674 0

Víza do Austrálie do 90 dnů (evisitor visa)

 • Doba pobytu je maximálně 90 dní, počet vstupů je neomezený.
 • Vízum platí 1 rok ode dne vydání.
 • Dá se využít k turistickým i služebním účelům.
 • Vyřízení žádosti trvá 2–8 pracovních dní.
 • Vízum potřebujete, pokud cestujete do Austrálie jako turista, na služební cestu, na rodinnou návštěvu, sportovní akci, studijní pobyt do 12 týdnů a podobně.
 • Evisitor visa sjednocuje žádosti o krátkodobá víza pro všechny členy Evropské unie.
 • Evisitor visa není pracovní povolení.
 • Australský imigrační úřad si může k žádosti kdykoliv vyžádat namátkou dodatečné dokumenty (potvrzení od zaměstnavatele, výpisy z banky, itinerář cesty a podobně).
 • Po odevzdání podkladů na příslušný imigrační úřad již není možné měnit termín platnosti víza, typ víza ani dobu vyřízení.
 • Upozorňujeme cestovatele s platným vízem, že jim mohou úřady vstup do Austrálie zamítnout bez udání důvodu.

Pro vyřízení krátkodobého víza do Austrálie potřebujete tyto dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný formulář,
 • za každé dítě musíte vyplnit vlastní žádost,
 • nezletilé děti a senioři nad 75 let nemusí u evisitor visa dokládat žádné další dokumenty k cestě,
 • cena za vyřízení u společnosti Asiana je 600 Kč (dostanete 200 Kč slevu, pokud si koupíte letenku na Letuska.cz).

Víza na 91–365 dní (evisa)

Pokud chcete v Austrálii pobývat od 91 dnů do 365 dní, potřebujete takzvané „evisa“ vízum. Rádi vám jej zprostředkujeme. 

 • Platnost australského evisa je 12 měsíců ode dne udělení.
 • Může sloužit turistům i pro služební cesty.
 • Evisa není pracovní vízum.
 • Sustralské úřady zašlou rozhodnutí o udělení víza, toto rozhodnutí v elektronické formě vložte do pasu a noste stále při sobě až do doby odjezdu z Austrálie, jedině tak vás pustí do letadla.
 • Vízum je vícevstupové.
 • Vízum zprostředkujeme za 3 500 Kč (dostanete 200 Kč slevu, pokud si koupíte letenku na Letuska.cz).
 • Doba vyřízení závisí na rychlosti dodání dokumentů, imigrační úřad téměř vždy vyžaduje dodatečné podklady.

Pro vyřízení víza nad 90 dnů do Austrálie potřebujete tyto dokumenty:

 • oskenovanou kopii pasu s platností o šest měsíců delší, než je předpokládaný návrat z Austrálie, nelze vyřídit na zelený rychlopas (nebo přineste pas osobně, kopii zařídíme),
 • vyplněný a podepsaný dotazník (zašleme na vyžádaní mailem),
 • cestovatelé nad 70 let potvrzení od lékaře na formuláři Medical Assessment a kopii pojištěných léčebných výloh,
 • u nezletilých je třeba dodat kopii rodného listu, souhlas rodičů – form 1229 (musí být notářsky ověřeno), kopie pasů rodičů (nebo občanských průkazů), pokud necestují s rodiči, ale jiným dospělým – notářsky ověřený form 1257 (undertaking declaration),
 • imigrační úřad si může dodatečně vyžádat například potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu, daňové přiznání a podobně.