Čínská ambasáda v Praze

Pelléova 18, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

Telefon: +420 233028898

E-mail: konzularniodd@seznam.cz

Turistická víza:
 • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Číny a minimálně 2 volné stránky v pasu
 • vyplněná žádost o udělení víza (na vyžádání pošleme e-mailem nebo vyplníme)
 • 1 fotografie – aktuální (barevná, velikost jako se používá na doklady na světlém pozadí)
 • doklad o pojištění léčebných výloh pro cestu do Číny
 • kopie pasu
 • vystavená letenka do Číny (elektronická letenka nebo kopie papírové letenky)
 • originál!! potvrzení o zaměstnání + uvést, že v daném termínu cesty do Číny je dovolená (razítko,hlavičkový papír)
 • podrobný itinerář cesty (pomůžeme připravit)
 • rezervace ubytování na celou dobu pobytu v Číně
 • originál výpis z účtu (minimální částka na účtu 2700 Kč/den pobytu v Číně/osoba), ne starší než 14dní (elektronický výpis nestačí)
 • u dětí do 18 let souhlas obou rodičů s cestou  – ověřené podpisy obou rodičů
 • u dětí do 18 let kopie rodného listu – ověřená kopie
Obchodní víza na 1 vstup nebo multiple víza na 1 – 5 let:
 • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Číny a minimálně 2 volné stránky v pasu
 • vyplněná žádost o udělení víza (na vyžádání pošlěme e-mailem nebo vyplníme)
 • 1 fotografie(barevná, velikost jako se používá na doklady – aktuální na světlém pozadí)
 • kopie pasu
 • vystavená letenka do Číny (elektronická letenka nebo kopie papírové letenky)
 • business víza. Pozvání může vydat čínská firma – není třeba oveřené pozvání. Pozvání v angličtině nebo čínštině s razítkem čínské firmy a podpisem v čínštině. Informace co má obsahovat pozvání z Číny pošleme na vyžádání e-mailem.
 • vysílací dopis české firmy s upřesněním detailů, termín, kdo hradí náklady, přesná specifikace, proč se tam jede.

Cena

Turistická a obchodní víza na 1 – 2 vstupy – cena na osobu včetně vízového poplatku:
 • pro 1 osobu 2 800,- Kč
 • pro 2 osoby 2 700,- Kč
 • pro 3 a více osob 2 650,- Kč
Obchodní víza multiple na 1 – 5 let – cena na osobu:
 • pro 1 osobu 3 100,- Kč
 • pro 2 osoby 3 000,- Kč
 • pro 3 a více osob 2 900,- Kč
Vízum pro cizince lze vyřídit za příplatek 1700 Kč pouze v případě, že mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt. Navíc musí dokládat potvrzení o zaměstnání v ČR.