Embassy of India

Telefon: +420 257 533 490 – 91 – 92 – 93 – 94
E-mail: commerce@india.cz

 1. Žádosti o indické víza jsou přijímány na velvyslanectví od  09:30 do 1200 hodin . Vyzvedávání víz / pasů je od  1600 hodin do 1700 hodin    od pondělí do pátku, s výjimkou svátků .
 2. Všichni žadatelé o indické vízum jsou povinni vyplnit on-line žádosti o vízum formě. Ručně psaný aplikace již nejsou přijímány velvyslanectví. žádosti o víza nejsou akceptovány poštou.
 3. Při vyplňování online přihlášky, je rovněž nutné žadatel právo jeho / její nedávnou fotografii.   Po odeslání on-line přihlášky: (i) vyjměte výtisk žádosti; (ii) připojí (není sešívat) barevnou fotografii (5 cm x 5 cm) v předepsaném poli (fotografie by měla být stejná, jako je nahraného on-line); podepsat žádost (na 1. straně dole na fotografii a na 2. straně dole); a (iv) předkládá ji na velvyslanectví s pas platný po dobu nejméně šesti měsíců po skončení doby požadovaných víz.
 4. Při vyplňování formuláře žádosti on-line, prosím vyberte „Czech-Praha“ v rozbalovací nabídce „indické misi“.
 5. Navštivte následující webové stránky pro online přihlášky a další podrobnosti: https://indianvisaonline.gov.in 
 6. Vyřizování žádostí o víza bude trvat minimálně jednoho týdne. V některých případech tato lhůta může být delší. Žadatelé mohou zjistit stav své žádosti on-line a přiblížit konzulárním oddělení misí v období od pondělí do pátku od 04.00 hod a 05.00 hod vyzvednout své víz.
 7. Velvyslanectví vynakládá veškeré úsilí k vydání turistické a obchodní víza po 4 pracovních dnů (vyjma den podání a shromažďování) po žádosti za předpokladu, všechny dokumenty jsou kompletní. Nicméně, tam by se zpožděním v závislosti na individuálních požadavcích procesu.
 8. Pro uchazeče, kteří nemají český pas, je zapotřebí dalších pět až sedm dnů doba zpracování. K dispozici je také dodatečný poplatek za zpracování.
 9. Cizinci s jiným než českým pasů by měl předložit doklad o dlouhodobý pobyt (alespoň dva roky / Česká povolením k pobytu) v České republice.
 10. Veškeré poplatky musí být zaplacena v hotovosti v době podání žádosti.  Neakceptujeme šeky nebo kreditní karty . Poplatky Po přijetí nebude vrácena, a to iv případě, že je žádost o vízum stažena žadatelem nebo víza nevydává.
 11. Přijetí žádosti o vízum nezaručuje problematiku víz. Problematika víz, jeho typ a trvání jsou stanoveny na okolnostech každého případu.
 12. Dotazy ohledně víz mohou být určeno konzulárního úředníka na 257 533 490 nebo na consular@india.cz~~pobj . Pokud existují mimořádné okolnosti, zeptejte se mluvit s prvním tajemníkem (konzulární) při stejném počtu; nebo pište na  hoc@india.cz~~pobj . Při řešení dotazů e-mailem, je nutné, aby odesílatel psát jeho / její jméno, místo a další souřadnic jako je telefonní číslo, atd
 13. Důležité: Víza jsou platné ode dne vydání a nikoliv ode dne vstupu do Indie. Žadatelé mohou vzít v úvahu při určování trvání víza zapotřebí.
 14. Ujistěte se, že jste správně určit kategorii víza žádáno, v závislosti na účelu vaší návštěvy.  Aktivity v Indii neslučitelné s kategorií víza může mít za následek okamžité zrušení víza .

Poznámka:

 • (I) Každá osoba žádající o víza do Indie za účelem uzavření surrogacy uspořádání musí předem ověřit, zda zákon jeho / její zemi dovoluje surrogacy a bude poskytovat příslušné cestovní doklady k dítěti pro doprovázející náhradního rodiče. Vstup do náhradní mateřství uspořádání podle kteréhokoli jiného víza není požadován pro surrogacy je trestné podle indického zákona.
 • (ii) Žadatelé o vízum mohou prosím na vědomí, že  satelitní telefonní služby nejsou povoleny v Indii . Každá osoba, které bylo přistiženo při vytváření neoprávněnému používání těchto služeb bude stíháno a všechny nalezené v jeho / její držení sady budou zabaveny podle příslušných indických zákonů.